OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom web stránky www.mojdiar.sk a www.lenkahalasova.sk

Ak ste  prispievateľom, odberateľom noviniek, účastníkom kurzov, návštevníkom webov  alebo úžívateľom edukačnej pomôcky MÔJ DIÁR, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018)

SPRÁVCA

Ing. Lenka Halásová, predsedníčka OZ Vedomie pre každého, IČO 53360737, Borbisova 1958/34, 031  Liptovský Mikuláš

Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skatke a zrozumiteľne znamená?

Vaším osobným údajom je aká koľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre mňa ako fyzický osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, ked vás môžem priamo alebo nepriamo indetifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých  charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria našu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napríklad identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách  fyzickej osoby.

Aké údaje teda uchovávam?

Počas vašej návštevy mojej stránky zaznamenávam IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili moju stránku, ako dlho ste na mojej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie  sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladám so zvýšenou starostlivosťou.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to pre plnenie týchto účelov:

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy– Váš osobný údaj- email potrebujem k plneniu zmluvy, napríklad k zaslaniu ebooku, online kurzu.
  • vedenie účtovníctva– ak ste mojimi zákazníkmi, Vaše osobné údaje – fakturačné údaje potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • marketing- zasielanie newsletterov– Vaše osobné údaje- email a meno, pohlavie, na čo klikáte v mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu- zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, alebo dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste mojim zákazníkom, posielam Vám newslettery iba na základe Vašeho súhlasu po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.
  • pokročilý marketing– iba na základe Vašeho súhlasu Vám môžem zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu, napríklad pre remarketing alebo cielenie reklamy na facebooku a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
  • fotografické údaje– napríklad besedy, živé akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

 

Cookies

Moje systémy používajú cookies k tomu, aby som zistila preferencie návštevníkov web stránok a vedela na základe toho prispôsobiť  ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi, ako aj vašim záujmom. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by som nevedela, čo sa vám páči a nedokázala by som vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o osobný údaj. Tiež môžete namietať proti použitiu cookies, tým že mi  vašu námietku napíšete na e-mail lenka@halas.sk.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, akoby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K Vaším osobným údajom majú prístup aj moji  spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:

SmartSelling

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť služby ďalších spracovateľov alebo aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Celé spracovanie osobných údajov bude prebiehať na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím kontaktujte ma na : lenka@halas.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 5 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, domnievate sa , že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr.: odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup- ale s tým rozdielom, že Vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 15 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). nechcem na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje od seba/ so svojho systému a zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 20 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr.: musím evidovať vystavené daňove doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení výmazu Vás budem informovať emailom.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada ak najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania obchodných newslettrov a oznámení. Emaily s inšpiráciami, článkami, či produktami a službami Vám zasielam, lebo ste sa prihásili do Štvrtkovej čitárne, stiahli ste si môj e-book, zúčastnili ste sa kurzu, on-line triedy, alebo ste prispeli na  samokoučovaciu edukačnú pomôcku Môj diár a na základe môjho oprávneného záujmu.

Všetko Vám posielam  iba na základe Vášho súhlasu. Kedykoľvek môžete ukončiť odber mojich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vašeho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte na lenka@halas.sk